logo

Krabbescheer 16
2481 CK Woubrugge
Telefoon: 0172-518312

Sterkin Sterkin Sterkin
Home > Sterkin Erkenning

Sterkin Erkenning

Rob de Groot Installateurs is aangesloten bij Sterkin, de Stichting Erkenning Installateurs. Sterkin is op 10 november 2003 ontstaan uit een samenvoeging van EnergieNed (Federatie van Energiebedrijven in Nederland) en Gastec Certification BV.
De belangrijkste taak van Sterkin is het ten uitvoer brengen van de erkenningsregelingen REG en REI. Deze erkenningsregelingen hebben respectievelijk betrekking op gastechnische installateurs en elektrotechnische installateurs. Sterkin is de enige overheidsorganisatie die daadwerkelijk controle uitoefent op de vakbekwaamheid van de installateur, dit in tegenstelling tot andere organisaties.

Het kenmerk van deze erkenningsregelingen is de opname in het register van Sterkin. Een installateur wordt pas opgenomen in dit register wanneer deze beschikt over aantoonbaar vakmanschap en wanneer deze gekeurde materialen én de juiste (meet)gereedschappen gebruikt. Sterkin controleert steekproefsgewijs of de aangelegde installaties voldoen aan de normen. Door deze controles wordt de kwaliteit van de erkenningen richting klant, maar ook richting overheid, gewaarborgd.

Nederland kent momenteel ongeveer 11.000 Erkende Installateurs, en dat is niet voor niets! Steeds meer mensen beseffen dat vakmanschap van een installateur alles behalve een overbodige luxe is. Met gas en elektriciteit mag geen enkel risico genomen worden. Verkeerd aangelegde installaties en achterstallig of ondeskundig onderhoud kunnen immers leiden tot lekkages of kortsluiting. Met de keuze van Rob de Groot Installateurs, een door Sterkin erkende installateur, kiest u voor gegarandeerde veiligheid en zekerheid.

Naast het ten uitvoer brengen van de erkenningsregelingen REG en REI heeft Sterkin een voorlichtende en adviserende taak. Hierbij moet u denken aan het geven van opleidingen en cursussen voor de installatiebranche en de uitgave van installateursbladen als Gaswijs en StroomLijn. Voor meer informatie over Sterkin kunt u kijken op www.sterkin.nl.